การเต้นรำ

ภาษาอังกฤษ


n dancing
คำอธิบาย: การเคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง, รำเท้า ก็ว่า เช่น ฝรั่งรำเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ball , ballroom dancing
ตัวอย่างประโยค: การเต้นรำเป็นการออกกำลังการชนิดหนึ่ง