การเงิน

ภาษาอังกฤษ


n finance
ความหมายเหมือนกับ: การคลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: monetary matters
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารพาณิชย์ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสถาบันหนึ่ง