การเคลื่อนย้าย

ภาษาอังกฤษ


n transportation
ความหมายเหมือนกับ: การขนย้าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top