การออกอากาศ

ภาษาอังกฤษ


n broadcast
คำอธิบาย: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: telecast , transmission
ตัวอย่างประโยค: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท