การอภิปราย

ภาษาอังกฤษ


n speech
คำที่เกี่ยวข้อง: address , talk , lecture , spiel
n speech
ความหมายเหมือนกับ: คำปรารภ
คำที่เกี่ยวข้อง: address , talk


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top