การอบรม

ภาษาอังกฤษ


n training
ความหมายเหมือนกับ: การฝึกอบรม , การฝึกฝน
คำที่เกี่ยวข้อง: drill
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
n teaching
คำอธิบาย: การแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมสั่งสอน , การอบรมเลี้ยงดู
คำที่เกี่ยวข้อง: instructing , tutoring
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อนเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็กให้เป็นคนดีในสังคม