การอนุญาต

ภาษาอังกฤษ


n approval
ความหมายเหมือนกับ: การยินยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: permission