การอนุญาต

ภาษาอังกฤษ


n approval
ความหมายเหมือนกับ: การยินยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: permission


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top