การหว่าน

ภาษาอังกฤษ


n sowing
คำอธิบาย: การทำให้กระจาย, เช่น หว่านข้าว
ความหมายเหมือนกับ: การโปรย
คำที่เกี่ยวข้อง: scattering , spreading
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานนี้เราไปดูการสาธิตการหว่านเมล็ดข้าวที่ฉะเชิงเทรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top