การหลับ

ภาษาอังกฤษ


n sleep
ความหมายเหมือนกับ: การนอนหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: drowsiness , slumber , doze


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top