การหลอกลวง

ภาษาอังกฤษ


n illusion
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งลวงตาลวงใจ , การลวง , ความเข้าใจผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: delusion , deception , fallacy
n temptation
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การหลอก , การล่อลวง , การล่อหลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: inducement , lure , enticement , allurement , seduction
n deception
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: deceitfulness , deceit
n deceit
ความหมายเหมือนกับ: การต้มตุ๋น , การโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: fraud , cheat , deception , deceiving