การหลบเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: evasion , elusion , shunning


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top