การหลบหลีก

ภาษาอังกฤษ


n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลีกเลี่ยง , การเลี่ยงหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: dodge , evasion , elusion
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า
n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: evasion , elusion , shunning


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top