การหยุด

ภาษาอังกฤษ


n end
ความหมายเหมือนกับ: การจบ , การเลิก , การสิ้นสุด , การเสร็จสิ้น , การลงเอย , การอวสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: termination , stop , close , finish , halt
n suppression
ความหมายเหมือนกับ: การยับยั้ง , การหยุดยั้ง , การหักห้าม , การห้าม , การขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: alleviation , allaying , cessation , stop , check , discontinuance , discontinuity
n standstill
ความหมายเหมือนกับ: การชะงักงัน , การหยุดชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: discontinuity , interruption
n suspension
ความหมายเหมือนกับ: การชะงัก , การติดขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: discontinuance