การส่งเสริม

ภาษาอังกฤษ


n push
ความหมายเหมือนกับ: การหนุน , การสนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: encourage , support , promotion