การสั่น

ภาษาอังกฤษ


n shake
คำอธิบาย: การไหวถี่ๆ, การทำให้ไหวถี่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: การเขย่า , การกระตุก
คำที่เกี่ยวข้อง: tremble , quiver , quake , shudder , vibration , shiver