การสังเกต

ภาษาอังกฤษ


n observation
คำที่เกี่ยวข้อง: notice
n observation
ความหมายเหมือนกับ: การเฝ้ามอง , การสังเกตการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: attention , monitoring , watching , noticing , watchfulness
n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การพิจารณา , การตรวจตรา , การพินิจพิเคราะห์ , การไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: examination , scrutiny , perusal , consideration , deliberation
n scrutinization
ความหมายเหมือนกับ: การเฝ้าดู , การสังเกตการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: watching;

คำที่มี "การสังเกต" ในคำ


การสังเกตการณ์ n observation
ความหมายเหมือนกับ: การเฝ้ามอง , การสังเกต

การสังเกตการณ์ n scrutinization
ความหมายเหมือนกับ: การเฝ้าดู , การสังเกตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top