การสลับ

ภาษาอังกฤษ


n alternation
คำอธิบาย: การเปลี่ยนแทนที่กันไปมา, การคั่นเป็นลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: การสับ , การเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: reciprocation , taking turn