การสรรหา

ภาษาอังกฤษ


n choosing
ความหมายเหมือนกับ: การคัดสรร , การเลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: picking , selecting