การสนับสนุน

ภาษาอังกฤษ


n push
ความหมายเหมือนกับ: การหนุน , การส่งเสริม
คำที่เกี่ยวข้อง: encourage , support , promotion
n supporting
ความหมายเหมือนกับ: การช่วยเหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: backing , sponsoring


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top