การสดุดี

ภาษาอังกฤษ


n honor
ความหมายเหมือนกับ: การสรรเสริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: honour , worship , esteem , praise