การวิวาท

ภาษาอังกฤษ


n dispute
ความหมายเหมือนกับ: การทะเลาะวิวาท , การทะเลาะ , การโต้เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: controversy , argument , quarrel , contention , brawl , wrangle , squabble
ตัวอย่างประโยค: การวิวาทกันของนักเรียนช่างกลสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top