การละคร

ภาษาอังกฤษ


n drama
ความหมายเหมือนกับ: การแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: play , stage , performance
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงละครเวทีควรมีพื้นฐานทางด้านการละครด้วย