การร่ายรำ

ภาษาอังกฤษ


n dance
ความหมายเหมือนกับ: การรำ , การฟ้อนรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: dancing
ตัวอย่างประโยค: รำวงกลายเป็นการร่ายรำประจำชาติไทยที่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว