การรุกราน

ภาษาอังกฤษ


n trespass
ความหมายเหมือนกับ: การล่วงล้ำ , การบุกรุก
คำที่เกี่ยวข้อง: intrusion , encroachment , invasion


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top