การยืดหยุ่น

ภาษาอังกฤษ


n lessening
ความหมายเหมือนกับ: การลดหย่อน , การยอมให้ , การผ่อนให้
คำที่เกี่ยวข้อง: flexibility , lightness , relief , looseness , leniency , alleviation


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top