การยินยอม

ภาษาอังกฤษ


n approval
ความหมายเหมือนกับ: การอนุญาต
คำที่เกี่ยวข้อง: permission
n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การเห็นชอบ , การตกลง , การเห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: admission , agreement , allowance