การมอบอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


n assignation
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบฉันทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: assignment , entrusting , delegation , committing , giving in charge