การฟ้อนรำ

ภาษาอังกฤษ


n dance
ความหมายเหมือนกับ: การร่ายรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: dancing
ตัวอย่างประโยค: มีการฟ้อนรำแก้บนที่พระพรหมทุกวัน