การปกครอง

ภาษาอังกฤษ


n administration
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , government
ตัวอย่างประโยค: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน