การบูชายัญ

ภาษาอังกฤษ


n sacrifice
ความหมายเหมือนกับ: การเซ่นสรวง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top