การบอมบ์

ภาษาอังกฤษ


n attack
ความหมายเหมือนกับ: การโจมตี , การทิ้งระเบิด
คำที่เกี่ยวข้อง: assault , assailing , bomb