การบรรลุเป้าหมาย

ภาษาอังกฤษ


n achievement
คำอธิบาย: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: การประสบผลสำเร็จ , การประสบความสำเร็จ , การสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , fulfillment , attainment
ตัวอย่างประโยค: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top