การนัดหมาย

ภาษาอังกฤษ


n appointment
ความหมายเหมือนกับ: การนัดพบ , การกำหนด(เวลา)
คำที่เกี่ยวข้อง: assignation , date , tryst , engagement , meeting


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top