การนอนหลับ

ภาษาอังกฤษ


n sleep
ความหมายเหมือนกับ: การหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: drowsiness , slumber , doze