การทำร้ายร่างกาย

ภาษาอังกฤษ


n battery
คำอธิบาย: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top