การทำความตกลง

ภาษาอังกฤษ


n contract
ความหมายเหมือนกับ: การตกลง , การรับรอง , การให้คำมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: making agreement , making a promise