การต้มตุ๋น

ภาษาอังกฤษ


n deceit
ความหมายเหมือนกับ: การหลอกลวง , การโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: fraud , cheat , deception , deceiving