การติดตา

ภาษาอังกฤษ


n graft
ความหมายเหมือนกับ: การต่อตา , การทาบกิ่ง , การต่อกิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: transplant


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top