การติง

ภาษาอังกฤษ


n objection
ความหมายเหมือนกับ: การท้วง , การค้าน , การแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: protest , warning , admonition , expostulation , remonstration


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top