การดื่มเหล้า

ภาษาอังกฤษ


n drinking
ความหมายเหมือนกับ: การดื่มสุรา