การดำเนินการ

ภาษาอังกฤษ


n administration
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การจัดการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top