การชี้แนว

ภาษาอังกฤษ


n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมเบื้องต้น , การแนะนำเบื้องต้น
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top