การจัดการ

ภาษาอังกฤษ


n administration
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การดำเนินการ