การคัดสรร

ภาษาอังกฤษ


n choosing
ความหมายเหมือนกับ: การเลือกเฟ้น , การสรรหา
คำที่เกี่ยวข้อง: picking , selecting