การคัดค้าน

ภาษาอังกฤษ


n objection
ความหมายเหมือนกับ: การเถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: protestation , opposition
คำตรงข้าม: การเห็นด้วย , การสนับสนุน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top