การครัว

ภาษาอังกฤษ


n kitch-work
คำที่เกี่ยวข้อง: cookery
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายการครัวได้จัดอาหารออกมาเลี้ยงต้อนรับ
n cooking
ตัวอย่างประโยค: วิมลวรรณถนัดเรื่องการครัวเป็นพิเศษ