การขอร้อง

ภาษาอังกฤษ


n asking
คำที่เกี่ยวข้อง: request , begging , entreaty , beseeching
ตัวอย่างประโยค: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top