การกล่าวหา

ภาษาอังกฤษ


n accusation
คำอธิบาย: การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: charging
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง