กั้นรั้ว

ภาษาอังกฤษ


v fence
ความหมายเหมือนกับ: ล้อมรั้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a fence
ตัวอย่างประโยค: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน