กั้น

ภาษาอังกฤษ


v separate
ความหมายเหมือนกับ: กัน
คำที่เกี่ยวข้อง: bar , block
ตัวอย่างประโยค: หล่อนและเพื่อนแยกห้องนอนกั้นโดยใช้ม่านกั้น